1.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis die hieronder wordt uiteengezet:

U/Uw: de klant die via de Website een Overeenkomst aangaat.

Lennertson/We/Wij: Lennertson VOF het bedrijf dat officiële en gelieerde producten van Lennertson verkoopt.

Website: de e-commerce website www.lennertson.com

Producten/Product: de producten die Lennertson via de Website verkoopt.

Bestelling: de bestelling van producten via de Website.

Algemene Voorwaarden: de verkoopvoorwaarden.

Contract/Orderbevestiging: de handeling van het door U vervullen van het aankoopproces op onze Website in combinatie met de door Lennertson aan U verzonden e-mail met de acceptatie van uw bestelling, in combinatie met de verzending van uw Bestelling.

2.   Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u Producten koopt via de Website. Door te bevestigen dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd wanneer u een Bestelling plaatst via de Website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden, samen met de Bestelling en de Bestelbevestiging vormen het contract tussen u en Lennertson voor de levering van Producten. Een kopie van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op onze Website.

Als u vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, de Producten of uw Bestelling, neem dan contact met ons op via e-mail op info@lennertson.com

3.   Productinformatie

Wij doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten op de Website volledig accuraat is. Lennertson garandeert echter niet dat er geen fouten zitten in de beschrijving en/of prijzen van de Producten.

Wij doen redelijke pogingen om de eigenschappen van Producten nauwkeurig weer te geven, inclusief de toepasselijke kleuren. Omdat de werkelijke kleur die u ziet kan afhangen van uw computer systeem en instellingen en de Producten van Lennertson tot op zekere hoogte handgemaakt zijn, is het mogelijk dat het werkelijke Product dat u ontvangt een variatie in kleur en details vertoont.

Wij behouden ons het recht voor, op elk moment en zonder kennisgeving, de informatie over Producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) weergegeven op de Website te wijzigen. Wijzigingen in de prijs, beschikbaarheid of beschrijving van Producten zijn echter niet van invloed op reeds ingediende en geaccepteerde Bestellingen.

4.   Het plaatsen van een Bestelling

Door het plaatsen van een Bestelling op de Website bevestigt u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat de informatie die u verstrekt wanneer u een Bestelling plaatst waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig is.

Bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en acceptatie door Ons. Wij kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken weigeren Uw Bestelling te accepteren.

Als Lennertson Uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken, nadat U reeds aan de betaling heeft voldaan, zullen Wij per e-mail contact met U opnemen en Uw betaling terugbetalen. Wij zullen zo spoedig mogelijk per e-mail contact met U opnemen. 

Na het plaatsen van een Bestelling ontvangt U een automatische e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw Bestelling. Deze e-mail bevat de relevante gegevens van uw Bestelling. Deze e-mail vormt nog geen aanvaarding van de Bestelling. De Bestelling wordt pas aanvaard en het Contract komt pas tot stand op het moment dat Wij het Product of de Producten verzenden. Op dat moment ontvangt u een Bestelbevestiging waarin u wordt geïnformeerd dat de bestelde Producten zijn verzonden.

Bestellingen kunnen door u te allen tijde worden geannuleerd voordat ze door Lennertson zijn geaccepteerd. Als u uw Bestelling wilt annuleren kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier op de Website of per e-mail naar info@lennertson.com, onder vermelding van het Bestelnummer. In geval van annulering, zullen wij de kosten van de Producten in de geannuleerde Bestelling terugbetalen. Indien u annuleert voordat de producten verzonden zijn brengen wij mogelijk een kost in rekening voor de transactiekosten die gemaakt zijn.

Helaas zal het niet altijd mogelijk zijn om de bestelling te stoppen als deze al is opgehaald door de bezorger, zodra het artikel terug is bij Lennertson zullen wij uw terugbetaling verwerken, mits aan de retour voorwaarden zoals vermeld in artikel 9 is voldaan.

5.  Niet-beschikbare Producten

Wij spannen ons redelijkerwijs in om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten die op de Website wordt weergegeven, altijd juist is. Wanneer u een Bestelling plaatst, kan het echter voorkomen dat bepaalde Producten helaas niet op voorraad zijn.

Indien wij niet in staat zijn de bestelde Producten binnen 14 dagen na de datum van uw Bestelling naar u te verzenden, zullen wij de Bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de Producten in de geannuleerde Bestelling restitueren.

Dit geldt echter niet voor zogenaamde 'pre-orders'. Wanneer in de productbeschrijving duidelijk is aangegeven dat een uitzonderlijke en langere wachttijd geldt omdat het product nog geproduceerd moet worden of op het moment van bestellen nog in productie is.

6.   Prijzen

De prijzen van de Producten staan vermeld op de Website en worden bevestigd in de geautomatiseerde e-mail die u ontvangt zodra u uw bestelling hebt geplaatst. BTW kan inbegrepen of uitgesloten zijn afhankelijk van uw locatie. Om de juiste prijzen voor uw locatie te zien (met betrekking tot verschillen in belastingheffing) kan het nodig zijn dat U: het betalingsproces gedeeltelijk voltooit zodat ons systeem Uw land van verblijf kan lezen, of dat U een account registreert op onze Website en inlogt.

Leveringskosten kunnen van toepassing zijn op de Bestelling zoals aangegeven op de Website op het moment dat U uw Bestelling verzendt. Bezorgkosten zijn afhankelijk van de Bestelling, de plaats van levering en de door u gewenste verzendmethode.

7.   Betaling

Alle betalingen worden verwerkt via Mollie PCI-DSS niveau 1 gecertificeerde beveiligde betalingsservice. Betalingen kunnen gedaan worden via de volgende methodes: Mastercard, Visa, American Express, Bancontact, iDeal, Cartes Bancaires, Cartasi, KBC/CBC-betaalknop, Belfius Betaalknop, ING Home'Pay, Paypal, SOFORT Banking, EPS, Giropay, Postepay of Paysafecard.

Wij zullen uw Bestelling niet accepteren en de Producten niet aan u leveren voordat de betalingstransactie is geautoriseerd en succesvol is afgerond. 

8.   Levering

Wij gebruiken DHL, DPD, UPS, PostNL of Bpost voor leveringen. Wij doen redelijke inspanningen om de Producten binnen een redelijke termijn te leveren, maar wij kunnen geen specifieke leveringstermijn garanderen. Wij sturen de Producten naar u op het afleveradres dat is aangegeven op uw Bestelbevestiging. Documenten worden echter uitsluitend per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u bij uw Bestelling hebt opgegeven.

8.1.   Invoerrechten, BTW, heffingen

Als u van buiten de EU winkelt, zijn de prijzen op onze website exclusief BTW. Bestellingen die buiten de Europese Unie worden geleverd, kunnen worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen, afhankelijk van uw exacte locatie. U bent verantwoordelijk voor deze eventuele kosten.

9.   Retourbeleid

U kunt Producten zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen na ontvangst retourneren en u ontvangt uw geld terug als de geretourneerde Producten voldoen aan de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden. Wij zullen de retourkosten binnen de Europese Unie voor onze rekening nemen. Voor retourzendingen buiten de Europese Unie; gelieve eerst contact met ons op te nemen.

RETOURVOORWAARDEN:

Alle geretourneerde artikelen moeten zonder enige tekenen van slijtage of gebruik blijven.

We hanteren een extra strikt retourbeleid voor schoenen & laarzen. Schoeisel dat aan ons wordt geretourneerd moet zonder zichtbare sporen zijn om in aanmerking te komen voor restitutie, om dit te garanderen kunt u:

- Alleen schoenen passen op een tapijt ondergrond.

- Wij adviseren u niet rond te lopen in schoenen die u wilt retourneren (Lopen veroorzaakt altijd - als het maar even kan - kreukels op het bovenwerk van de schoen of vlekken op de buitenzool, waardoor ze niet in aanmerking komen voor een retourzending of restitutie).

Elke kras, kreuk of teken van slijtage maakt dat schoeisel onaanvaardbaar is voor een retourzending of terugbetaling. Om te controleren of schoenen de juiste maat hebben, hoeft u niet te lopen

Uw betaling wordt zo snel mogelijk terugbetaald en niet later dan dertig dagen nadat Wij uw retourzending hebben ontvangen en goedgekeurd.

U kunt een retouraanvraag aanmaken via info@lennertson.com.

9.1. Annulering

Indien u uw bestelling wenst te annuleren voordat deze is verzonden, kunt u dit doen en ontvangt u uw geld terug, minus eventuele transactiekosten.

10.   Aansprakelijkheid

De door Lennertson verkochte produkten zijn bedoeld voor gebruik door volwassen personen die meerderjarig zijn. Lennertson is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Producten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel.

Lennertson is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website, het (onjuiste) gebruik van de Website en het verstrekken van onjuiste gegevens. Schade die naar uw mening te wijten is aan opzet of grove schuld van Lennertson, dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Ons te worden gemeld. Schade die niet zo spoedig mogelijk aan Ons wordt gemeld, kan niet worden vergoed.

11.   Klachten

Indien u een klacht of andere opmerking heeft, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk per e-mail contact met ons op te nemen via info@lennertson.com

12.  Intellectuele eigendomsrechten

Het Lennertson handelsmerk alsmede alle handelsmerken, al dan niet figuratief, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen, en logo welke voorkomen op haar producten, accessoires of verpakkingen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Lennertson en de aan haar gelieerde bedrijven. Het is ten strengste verboden om handelsmerken waarnaar verwezen wordt, afbeeldingen, beelden en logo's, hetzij volledig, gedeeltelijk of gewijzigd, te reproduceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lennertson, op welke wijze dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd.

13.   Omstandigheden buiten de macht van Lennertson

Lennertson levert redelijke inspanningen om haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden na te komen. Lennertson kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of niet-nakoming indien deze worden veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, explosies, overstromingen, brand of ongevallen, oorlog of binnenlandse onlusten, stakingen, vakbondsacties of werkonderbrekingen, enige vorm van overheidsingrijpen, een handeling of nalatigheid van een derde partij, nalatigheid van haar leverancier(s), nalatigheid van U om ons een juist afleveradres te geven of ons op de hoogte te stellen van een adreswijziging, of een nalatigheid van U om de betaling te verrichten.

Lennertson zal U van een dergelijke onvoorziene gebeurtenis zo spoedig mogelijk na het optreden daarvan op de hoogte stellen en zij zal haar verplichtingen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nakomen.

14.   Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van België met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Producten.

Indien een van de partijen nalaat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat deze partij afziet van deze bepaling of dat zij op geen enkele wijze het recht aantast om deze bepaling later af te dwingen.

15.   Informatie over de onderneming

Lennertson VOF

BTW: BE0758.936.908

Plataanstraat 2

3600 Genk

België

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password